Loading...
» Terug naar aanbod

Wijs grijs - over de kunst van het goed oud(er) worden


Het centrale idee van de praatgroep
Niemand van ons leeft voor de eeuwigheid; eindigheid is ons aller deel. Ooit, vroeger of later, gaan we allemaal dood. De tijd die ons op deze aardbol gegund is, is voor iedereen verschillend. Globaal genomen echter is die levenstijd over de loop van de eeuwen en jaren heen grondig geëvolueerd.
In evolutionair opzicht doet zich zo'n dertig- tot veertigduizend jaar geleden een kantelmoment voor. Tot dan werden onze soortgenoten niet ouder dan dertig jaar; vanaf dan verdubbelt ongeveer de levensverwachting. De ouderdom doet zijn intrede; onze soort ontwikkelde zich tot een groep met in evolutionaire zin twee levensfases, elk met een duidelijk onderscheiden functie. Tijdens de laatste eeuw zet zich, althans in het Westen, een nieuwe versnelling door. Waar de levensverwachting in onze contreien honderd jaar geleden ongeveer 55 jaar bedroeg, is die in 2022 gestegen tot gemiddeld 81,7 jaar. Met die toegenomen levensjaren komt ook de vraag naar de betekenis en de beleving van het proces van oud(er) worden én van de oudere levensfase naar voor. 'Want iedereen wil graag oud worden, maar bijna niemand wil het zijn', schrijft Frits de Lange in zijn boek Eindelijk volwassen. De wijsheid van de tweede levenshelft .
In deze praatgroep staat de vraag naar 'hoe wijs grijs worden' centraal. We bespreken diverse facetten van de kunst van het goed oud(er) worden. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen: de leidende narratives over ouder worden; ouder worden als groeien in wijsheid, zelfkennis en zelftranscendentie; noodzakelijke deugden om wijzer te worden; facetten van een wijsheidscultuur; filosofen doorheen de eeuwen over ouder worden; de pijn van het ouder worden; oud zijn en sterfelijkheid; ... Deze lijst is niet exhaustief en wijzigt mogelijkerwijs nog overeenkomstig de inspiratie van de begeleider en de interesses van de deelnemers.

Onze leidraad bij de praatgroep zijn de volgende auteurs en boeken:
 • Frits de Lange, Eindelijk volwassen en Overweldigend. Leven met wat je niet in de hand hebt
 • Arjan Broers, De beste helft. Kunnen we behalve alsmaar ouder ook wat wijzer worden?
 • Joep Dohmen & Jan Baars (red.), De kunst van het ouder worden. De grote filosofen over ouder worden
 • Mark Nelissen, Eindelijk oud. Wat Darwin ons vertelt over het nut en de schoonheid van het ouder worden
 • Daniel Klein, De wijsheid van een tandeloze glimlach. Gelukkig ouder worden met Epicurus
 • Anselm Grün, Gelukkig ouder worden
 • Henri Nouwen & Walter Gaffney, Levensloop en vervulling
 • ...
Belangrijke opmerking: er is geen voorbereiding vereist bij deze praatgroep en je hoeft de boeken die we bespreken niet gelezen te hebben.

Datums van samenkomsten:
 • Groep 1: woensdagnamiddagen 11/10, 15/11 en 13/12/2023; 17/1, 21/2, 20/3, 24/4 en 29/5/2024, telkens van 14u tot 16.30u.
 • Groep 2: donderdagvoormiddagen 12/10, 16/11 en 14/12/2023; 18/1, 22/2, 21/3, 25/4 en 30/5/2024, telkens van 10u tot 12.30u.
 • Groep 3: donderdagvoormiddagen 19/10, 23/11 en 21/12/2023; 25/1, 29/2, 28/3, 2/5 en 6/6/2024, telkens van 10u tot 12.30u.
Uiterste datum van inschrijven: 7/10/2023
Locatie: De Grondmelodie vzw, Leo Meulemansstraat 44, 3020 Herent.
Min. aantal deelnemers: 4; max. aantal: 7
Kostprijs: 200 euro (inbegrepen : uitgebreide syllabus, begeleiding, koffie/thee en koekjes)
Info of inschrijven? renilde.vos@degrondmelodie.be – 0476 70 69 58Annuleringsvoorwaarden
 • Annulering door de vzw: als een initiatief onvoorzien niet kan doorgaan, krijgt de deelnemer hiervan bericht en wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.
 • Annulering van een inschrijving door de deelnemer: tot 14 dagen vóór het initiatief kost dit de helft van de kostprijs; nadien wordt het ganse bedrag aangerekend.Persoonlijk heb ik veel meegekregen met het volgen van het jaartraject in groep.
Maandelijks samenkomen geeft de kans om als groep te groeien, zowel in diversiteit als in herkenning.
Renilde biedt een ruime waaier aan teksten aan waardoor elke mening goed tot zijn recht kan komen.
De verdiepende thema's houden me alert en geven gestalte aan mijn gedachten. Riet

©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be