Loading...

ONS HANDELSMERK

Waarin ligt onze kwaliteit, waaraan kan je ons herkennen en wat leveren onze initiatieven jou op?

Ons logo verwijst naar de eerste noten van het Kyrie Eleison – een oud lied voor ontferming en barmhartigheid – en zet ons handelsmerk in de verf: warmhartige begeleiding en vorming met het oog op een compassievolle samenleving.


Onze kwaliteiten

 • Waarderende vorm van coachen en begeleiden, gericht op het onderscheiden van wat energie, inspiratie, zin en betekenis geeft
 • Kwaliteitsvolle vormgeving van het werkmateriaal
 • Interlevensbeschouwelijk perspectief
 • Warmhartige benadering van elke individuele persoon, vol aandacht, mildheid en onvoorwaardelijke eerbied en acceptatie
 • Gastvrij onthaal in een huiselijke sfeer
 • Kwali-tijd: u krijgt bewust voldoende tijd om thuis te komen en uw verhaal te doen.
 • Wij kiezen ervoor om te werken tegen zo democratisch mogelijke prijzen.

Onze aanpak

 • Ervaringsgericht werken
 • Starten vanuit de vraag en ervaring van de concrete mens, groep of organisatie
 • Al doende – via oefeningen en reflectie – het eigen zoeken rond zin (v)erkennen
 • Verheldering, verrijking en verdieping door spiegeling met input uit wijsheidstradities (filosofisch en spiritueel – woord, muziek, beeld, kunst, literatuur)
 • Verbinding met anderen door uitwisseling, individueel of in groep
 • Verbinding met de eigen levenspraktijk (privé of professioneel – in functie van competenties)

Wat levert het op?

 • Verbinding met je eigen innerlijkheid, met je eigen zoeken naar zin en bezieling
 • Verheldering en verdieping van je levensverhaal, je inspiratiebronnen en je levensproject
 • Zelfkennis en effectief gemaakte keuzes
 • Ervaringskennis omtrent meditatieve en verinnerlijkende technieken
 • De effecten van het beoefenen van deze technieken, zoals o.a.: stressreductie, troost, stabiliteit, inzicht, aandacht, onderscheidingsvermogen, toekomstperspectief, inspiratie, empathie, moed en intern leiderschap
 • Ervaringskennis omtrent inzichten uit de grote filosofische en levensbeschouwelijke tradities
 • Contact en verbondenheid met zielsgenoten
 • Verdiepte beleving van het persoonlijke en/of professionele leven (welbevinden)

De Grondmelodie vzw

Het aanbod van De Grondmelodie vzw wil mensen, jong en oud, middelen aanreiken om de grondmelodie te vinden en het leven er op te toonzetten.

Website Security Test

Gegevens

 • Leo Meulemansstraat 44 3020 Herent
 • renilde.vos@degrondmelodie.be
 • 0476 70 69 58
 • BTW-nummer : BE 0685.497.515
 • Bankrekening :
  IBAN BE80 7390 1596 4177
  BIC KRED BEBB
  op naam van De Grondmelodie vzw

©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be