Loading...

ONZE VISIE

Werken rond zin en bezieling: waar hebben we het over en is dat nog van deze tijd?

Hoewel onze westerse samenleving in de loop van de voorbije decennia een niveau van ontwikkeling bereikt heeft waar velen wel bij varen, schreeuwen signalen allerhande uit dat het met het welzijn van ons en onze planeet minder goed is gesteld. Burn-outcijfers swingen de pan uit; allerlei vormen van verruwing en geweld grijpen om zich heen; het aantal mensen dat uit de boot valt, stijgt; het ecologisch deficit krijgt een almaar reëler gelaat in ons concrete leven. Meer en meer mensen zien, ervaren en voelen dat er iets niet klopt. Ze stellen zich vragen bij hun/het leven, bij hun relaties, carrière of keuzes, en bij hoe het er in de wereld aan toe gaat.

De crisis waarbinnen we ons bevinden, toont zich op diverse terreinen en kent velerlei symptomen van sociale, psychische of fysieke aard. Au fond, als we nog wat dieper graven, is zij óók van existentiële aard. Au fond gaat het in onze samenleving op dit moment óók om een probleem van zingeving en bezieling: wélk leven willen wij leven? Wat is écht waardevol? Kunnen wij meer verbonden leven? – verbonden met onszelf, bijvoorbeeld, en met wat wij écht verlangen; verbonden met de mensen om ons heen, in respect voor gelijkwaardigheid, medemenselijkheid en diversiteit; verbonden met de dingen, die méér zijn dan een wegwerpproduct; verbonden met de natuur, als bron en horizon van ons leven; verbonden met onze diepste kern en identiteit, waarin sommigen misschien ook iets van eeuwigheid ervaren.

Meer en meer, in de samenleving in het algemeen, in organisaties, in grote en kleine kringen is er aandacht voor dit niveau van de crisis en gaan mensen de zoektocht aan naar een andere, authentiekere en betekenisvollere manier van leven. De Grondmelodie vzw – Centrum voor zin en bezieling wil op een bescheiden wijze haar eigen unieke rol spelen in dit zoektraject.

Doorheen de eeuwen zijn mensen altijd aan de slag geweest met dit soort vragen naar zin en bezieling. De grote filosofische, spirituele en religieuze tradities zijn er getuigen van. Soms worden ze niet (meer) als zodanig herkend, maar in essentie zijn ze allemaal vormen van levenskunst waaruit een mens kan putten om een betekenisvol leven op het spoor te komen. Zij herbergen daartoe een schat aan inzichten, wegen en middelen.

In onze werking inspireren wij ons op deze tradities: zij verschaffen ons zowel het inhoudelijke kader van waaruit wij werken alsook de concrete methodieken om mensen in hun zoeken naar zin toe te rusten. Inhoudelijk huldigen deze tradities van zingeving een positief mensbeeld dat ervan uitgaat dat elke mens kan groeien; dat elke mens kan groeien in innerlijkheid en een ontwikkeling kan doormaken waardoor hij meer en meer in contact komt met zijn eigen diepte en fundamentele menselijkheid. Gaandeweg loskomend van externe en soms te dwingende gedachten, beelden, angsten, imago en verwachtingen omtrent zichzelf, kan een mens tot de diepere lagen van zijn identiteit komen, zodat hij inside-out – dat wil zeggen, vanuit wat hij/zij zelf ten diepste verlangt – kan leven. Van binnen naar buiten, vanuit een grote innerlijke ruimte, vanuit rust, aandacht, openheid, betrokkenheid en verbondenheid op, met en voor de wereld. Hierin ligt volgens de grote spirituele tradities de sleutel om fundamenteel gelukkig te worden en, onafhankelijk van momentane geluk- of ongeluksmomenten, levensmoed, levensvreugde, helderheid van geest en mededogen te vinden. Hierin ligt ook de basis en de weg om een rechtvaardige en vredevolle samenleving op te bouwen waarin het goed leven is voor iedereen.

De Grondmelodie vzw – Centrum voor zin en bezieling werkt vanuit dit inhoudelijke kader én gebruikt het ook als inspiratiebron om activiteiten en initiatieven inhoudelijk te stofferen. De methodes, technieken en bronnen die de grote tradities aanreiken als wegen naar een zinvol en beziel(en)d leven – denk aan: allerhande vormen van verstilling, verinnerlijking, vertraging en meditatie; creativiteit en verbeelding; symbolen en rituelen; natuur en cultuur; vormen van verbindend communiceren – geven wij door en gebruiken we voor de (methodische) vormgeving van ons aanbod.
Deelnemers over
De Grondmelodie vzw


Schoorvoetend 

Wie
zal ik
het zachte zoeken van mijn Ziel
toevertrouwen
m'n stamelwoorden , m'n niet - weten

Waar
ligt het smalle spoor
dat pas ontstaat wanneer enkele
mensen in dezelfde richting blijven lopen

Hoe
zal het zijn
wanneer
ik
gelijkgestemden ontmoet

Respectvol vertrouwen
wijst een pad
een waardevolle richting

Ik loop hier niet alleen.
Hilde

©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be