Loading...

Onze missie en bezieling


Onze missie – of je zou ook kunnen zeggen: ónze bezieling – laat zich kort omschrijven als ‘werken rond zin en bezield leven’.
Zin heeft te maken met datgene wat betekenis geeft aan het leven, wat richting en samenhang biedt.
Het woord bezieling slaat op datgene wat jou drijft, wat je inspireert en energie geeft. Een bezielde leider, leraar, ouder, werknemer, mens … is een geïnspireerde mens die op zijn/haar beurt inspirerend en bezielend is voor anderen.

Concreet omvat onze missie: mensen begeleiden en toerusten om

  • de eigen vragen over zin en bezieling, het eigen zoeken naar zin en bezield leven, de eigen ervaringen rond het vinden en geven van zin en bezieling – op het spoor te komen;
  • hen op dat vlak te inspireren (en bezielen) vanuit (soms eeuwenoude, maar ook hedendaagse) wijsheid;
  • hen met anderen over zin en bezieling te laten uitwisselen;
  • zodat zij van daaruit met meer zin en bezieling in het eigen (persoonlijke of professionele) leven kunnen staan.


"Er zit een melodietje in me dat er soms zo naar verlangt in eigen woorden te worden omgezet. Maar door geremdheid, gebrek aan zelfvertrouwen, luiheid en ik weet niet wat nog meer, blijft het nog steeds verstikt in me zitten en spookt het in me rond. Soms holt het me helemaal uit. En dan weer vervult het me met een hele zachte, weemoedige muziek." Etty Hillesum

©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be