Loading...
» Terug naar aanbod

Over de liefde

Weekend in de trappistenabdij van Westmalle
20 tot en met 22 september 2019

Het thema van het weekend
Liefde, het is wellicht één van de meest bezoedelde woorden van onze tijd. Wie de cijfers over liefdesbreuken in ogenschouw neemt, ontsnapt niet aan de verzuchting dat er in ons tijdsgewricht iets misgaat met de liefde. Wordt het woord te vlug in de mond genomen? Ontbreekt het ons aan een cultuur van liefde? Of zijn de omstandigheden én hooggespannen verwachtingen zo dat ze een leven in en van liefde schier onmogelijk maken? Tegelijk valt het verlangen naar liefde niet uit te roeien. Mensen willen bemind worden, en ze willen beminnen. De liefde geeft kracht en ziel aan het leven. Hoe beperkt ze soms ook wordt beleefd, het verlangen er naar is diep authentiek. Zonder liefde kan een mens letterlijk niet leven. In het programma van menswording dat filosofische en spiritueel-religieuze tradities beogen, staat de liefde dan ook met stip op één.
Wat is de liefde? Welke lagen van liefde kunnen we in onszelf ontdekken? Wat is gezonde zelfliefde, genereuze liefde, behoeftige liefde? Kunnen we groeien in liefde? Hoe doen we dat? Een weekend focussen we op diverse facetten van dit diepmenselijk fenomeen.
... Wie zich geliefd en gedragen voelt, verlangt er vaak naar zelf meer en meer ‘gelaat van de liefde’ te zijn. Het is de door ervaring gevoede reflectie van velen: zoals in de verbondenheid de lotsverbondenheid met onze medemensen ontstaat, zo welt vanuit het geliefd zijn het doorleefde inzicht op dat we het aan de liefde verschuldigd zijn om ook anderen met liefde tegemoet te treden. ‘Bemind worden door God, en daarom ook de naaste als mezelf willen beminnen’, om een bijbels gebod te parafraseren.
Grote woorden allemaal, maar hoe doen we dat? En wat heet liefde? Liefde kent vele namen. Meer dan een gevoel is de liefde waar het uiteindelijk om gaat een kwaliteit van zijn. Het boeddhisme kent de grenzeloze deugd van de liefdevolle vriendelijkheid. Wie ze beoefent, probeert in woord, daad en gedachte de wens te beleven dat het iedereen goed moge gaan. Grenzeloos, dat betekent: open naar iedereen en los van eigen verwachtingen. Eerder dan in grote woorden of diepe gevoelens ontwikkelt men in de kleine, alledaagse dingen de praktijk om anderen fundamenteel goed en met welwillendheid te bejegenen, los van wat dat voor mezelf opbrengt. Men ‘wordt’ liefde. Een genereuze, onbaatzuchtige liefde die in de joods-christelijke traditie met het woord agapè wordt omschreven, die in andere vormen van liefde (zoals de eros en de philia) kan worden ervaren of tot uitdrukking kan worden gebracht, en die zijn culminatie bereikt in de liefde tot de vijand.
Grote woorden opnieuw. Maar mensen zijn mensen, en hoezeer ook beleefde waarheid, kijkend naar het eigen leven, ontdekt men naast mislukkingen in de liefde ook een vorm van meerlagigheid. In onze beste momenten en tegenover sommige mensen kunnen we zo’n egoloze genereuze liefde aan, maar (soms op hetzelfde moment) ziet men zich tegenover anderen tot niet meer dan ‘Doe niet aan een ander wat je zelf niet wil’ in staat. Dit klinkt te negatief, want op zich getuigt deze houding al van heel wat – van empathisch vermogen, bijvoorbeeld, en van de wil om voor anderen goed te doen. Maar tegelijk klinkt in deze beleving van de liefde de eigen behoeftigheid nog door en heeft de onbaatzuchtigheid er nog geen doorgang in gevonden.
Mensen zijn mensen. Het is goed en heilzaam om de verschillende lagen van liefde in zichzelf te ver- en erkennen, ons aan verhalen van liefde te warmen om zo zelf meer en meer in liefde te groeien en voor anderen levende liefde te zijn.


Dagorde (onder voorbehoud):
...
Vrijdag 20 september 2019
 • 18.30 – 19.00: aankomst – installatie in de kamers
 • 19.30u: Completen
 • 20.00 – 21.30u: avondprogramma (kennismaking – introductie in het weekend)
Zaterdag 21 september 2019
 • Mogelijke deelname aan gebedstijden: 4u – 7.00u – 17.15u – 19.30u
 • Voor- en namiddag: een werkblok opgebouwd uit een gezamenlijke meditatieve oefening en introductie in het thema van het werkblok – persoonlijke verwerkingstijd – uitwisseling in kleine groep
 • Tijd voor stilte en wandelen
 • 20.00 – 21.00u: gezamenlijke meditatieve oefening
Zondag 22 september 2019
 • Mogelijke deelname aan gebedstijden: 4u – 7.00u – 10.00u
 • Voormiddagprogramma: gelijkaardige opbouw als op zaterdag
 • 12.00 – 12.30u: gezamenlijke afsluiting van het weekend
 • 12.30u: afsluitend middagmaal


Datum: van vrijdagavond 20 tot en met zondagmiddag 22 september 2019
Uiterste datum van inschrijven: 1/9/2019
Locatie: Abdij Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart, Antwerpsesteenweg 496, 2390 Westmalle (www.trappistwestmalle.be)
Min. aantal deelnemers: 10; max. aantal: 12
Kostprijs: 160 euro (overnachting en maaltijden, uitgebreide syllabus, begeleiding)
Info of inschrijven? renilde.vos@degrondmelodie.be – 0476 70 69 58


Annuleringsvoorwaarden
 • Annulering door de vzw: als een initiatief onvoorzien niet kan doorgaan, krijgt de deelnemer hiervan bericht en wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.
 • Annulering van een inschrijving door de deelnemer: tot 14 dagen vóór het initiatief kost dit de helft van de kostprijs; nadien wordt het ganse bedrag aangerekend.

"In een mooi en rustgevend kader krijg je sleutels aangereikt om je te helpen zin geven aan je leven."Geert
Letterlijk afstand van alle beslommeringen en mensen thuis.
Ons onderdompelen in teksten over bezieling en authenticiteit, over de vraag waarom sommigen ouder en wijzer en milder worden, terwijl anderen harder en verblind lijken, over beelden anders leren zien.
Door te lezen, meditatie, stille momenten, wandelingen maar vooral ook door heel veel uitwisseling met de andere deelnemers waarbij verrijkende, (on)herkenbare, emotionele gedachten en gevoelens werden gedeeld. Sonia

©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be