Loading...
» Terug naar aanbod

Wat is er van het/mijn geloof?

Inidividuele geloofsbegeleiding
Wat?
Individuele begeleiding voor mensen die zich omwille van welke reden dan ook uiteen willen zetten met de christelijke traditie en het christelijk geloof:
  • geloofsopvattingen die omwille van omstandigheden onderuit gehaald of op de proef gesteld worden
  • vervreemding van een traditie waarin men is opgegroeid en die men opnieuw wil leren kennen
  • werkzaam zijn in een professionele context waarin de christelijke traditie richtinggevend is (zorgsector, onderwijs)
Gericht op het uitzoeken van ‘wat er is van dit geloof in mijn persoonlijke levenscontext?’
Door middel van gesprek; met behulp van het boek Alles voor allen van Huub Oosterhuis en op jouw maat gemaakte (huiswerk)oefeningen.
Je kan hier meer lezen over deze begeleiding.

Kostprijs
40 euro per gesprek van 1 ½ u
(Je kan het boek Alles voor allen desgewenst via ons verkrijgen en betaalt de winkelprijs.)

Wat levert het jou op? Mogelijke resultaten:
  • Theoretische én ervaringskennis rond centrale thema’s en inzichten van de christelijke traditie
  • Verheldering van het eigen geloof en de eigen spiritualiteit
  • Een persoonlijk gekleurde en uitgeklaarde verbinding met de christelijke traditie
  • Ervaringskennis van enkele meditatieve technieken: mediteren met verbeelding, meditatieve lezing van teksten, …
  • Uitklaring en scherpere positionering van de persoonlijke identiteit binnen de professionele en institutionele identiteit
  • Verbondenheid met een geloofsgemeenschap
De gesprekken gaan door in De Grondmelodie vzw, Leo Meulemansstraat 44, 3020 Herent.
Info of aanmelden: telefonisch (0476 70 69 58) of per mail: renilde.vos@degrondmelodie.be


In deze nieuwe catechismus probeert Huub Oosterhuis aan de hand van het 'Grote Verhaal' van de joodse en van de 'messiaanse' ('oerchristelijke') traditie antwoorden te vinden op de eeuwige vragen van vandaag.

©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be