Loading...
» Terug naar aanbod

Begeleiding op individuele maat

Wat?
Begeleiding die inhaakt op en ondersteuning biedt bij bijvoorbeeld:

 • een herijking van het leven (nieuwe levensfase, burn-out, verandering van job, nieuwe relatie, …)
 • een verlangen naar verdieping van het leven (betekenis, zin, samenhang, richting, doel, missie)
 • het willen versterken van de eigen innerlijkheid (aandacht, concentratie, stabiliteit)
 • het exploreren van intern leiderschap
 • het onderzoeken van de juistheid van de eigen plek (binnen een relatie, een job, een organisatie)
door middel van gesprek en op jouw maat gemaakte (huiswerk)oefeningen

Kostprijs
40 euro per gesprek van 1 ½ u

Wat levert het jou op?
 • inzicht in je levensverhaal
 • verdiepte verbinding met waar het jou om gaat in het leven
 • energie, kracht en moed tot verandering
 • krachtigere omgang met kwetsbaarheid en sterktes
 • theoretische én ervaringskennis van wegen tot verinnerlijking en leiderschap
 • aandacht, stabiliteit, onderscheidingsvermogen, empathie, … – spirituele basiscompetenties
 • het vinden van de eigen plek en missie in het leven
De gesprekken gaan door in De Grondmelodie vzw, Leo Meulemansstraat 44, 3020 Herent.
Info of aanmelden: telefonisch (0476 70 69 58) of per mail: renilde.vos@degrondmelodie.be

"Span je in om binnen te treden in de cel van de schatkamer die zich in jou bevindt, en daar zul je zien welk een schat er in de hemel is." Isaac de Syriër

©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be