Loading...
» Terug naar aanbod

Wat is er van het/mijn geloof?

Inidividuele spirituele begeleiding

Er zijn diverse redenen te bedenken waarom je je ook als jonge mens zich vandaag met het christelijk geloof uiteen zou willen zetten. Soms, bijvoorbeeld, ben je gedoopt of heb je in je kinderjaren je communie gedaan, ben je ondertussen van de christelijke traditie vervreemd geraakt, maar stel je je – vaak vanuit een zoeken naar authenticiteit – de vraag wat de betekenis van deze christelijke vorming kan zijn en welke houding je er tegenover wil aannemen. Of je wordt door omstandigheden geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het leven: een vriend of vriendin sterft, een ouder wordt ziek, … De confrontatie met de grenzen van het leven daagt je uit om na te denken over de zin en onzin, de eindigheid, de beperktheid maar ook de eeuwigheid van en in het leven. Of nog: soms kom je in een professionele context terecht waarin de christelijke traditie het dragende verhaal is, terwijl het minder duidelijk is of dat voor jou in je persoonlijke leven ook zo is. In de spanning tussen professionele en persoonlijke identiteit word je uitgedaagd deze traditie te verkennen en op haar merites te onderzoeken, er een positie tegenover in te nemen of er (eventueel) verder of opnieuw in thuis te komen. Of, tot slot, je studeert godsdienstwetenschappen of theologie, of je bekwaamt je op een of andere manier in het levensbeschouwelijke en pastorale veld, en je voelt dat persoonlijke geloofsverdieping noodzakelijk is om je competenties als professional te versterken.

Het traject Wat is er van het/mijn geloof? wil jou een weg bieden om op een persoonlijke wijze op zoek te gaan naar de betekenis die de christelijke traditie in jouw leven kan hebben.

Het traject is een vorm van spirituele begeleiding. Wanneer je het traject gaat, kan je in de eerste plaats meer kennis of inzicht verwerven omtrent de traditie. Door allerhande meditatieve en contemplatieve oefeningen kan je daarnaast onderzoeken en ervaren welke werkelijkheidsbeleving er verborgen zit in voorstellingen, beelden en begrippen van die traditie. Je kan je persoonlijk uiteenzetten met deze inhouden, ze als een spiegel voor jezelf hanteren en er de mogelijke betekenis voor je eigen leven proberen van te proeven en te smaken.

De uitkomst van deze verkenning zal divers zijn: bevestigend, ontkennend, verdiepend, verrijkend, belijdend, … Elk van deze uitkomsten is op zichzelf even waardevol. Hoe dan ook: deze zoektocht belooft zonder meer een transformerende kracht te hebben voor het leven van alledag.

De belangrijkste (maar niet exclusieve) leidraad van dit traject is de nieuwe catechismus Alles voor allen van Huub Oosterhuis. Dit boek – gepubliceerd in 2016 – belicht in veertig afzonderlijke stukjes de centrale geloofsinhouden van de christelijke traditie. Als je deelneemt, bepaal je zelf door de selectie van het lees- en meditatiemateriaal de eigen inhoudelijke maat van jouw traject. Wanneer je niet vertrouwd bent met de methode van (verbeeldingsgewijs) mediteren met teksten word je hierin ingeleid.


Concreet
Dit spiritueel begeleidingstraject loopt over minstens 10 sessies.

Je wordt geïnitieerd in enkele meditatieve vaardigheden, zoals: aandachtig en aanwezig leren zijn, leren stoppen, met beelden/verbeelding leren mediteren, leren observeren, leren onderscheiden, …. De inhoud van jouw persoonlijke traject wordt bij de aanvang verkend en besproken. Uiteraard kan dat in de loop van het traject aangepast of aangevuld worden.


Praktisch
  • Voor wie? Wanneer je interesse hebt in dit traject, meld je je aan bij Renilde via renilde.vos@degrondmelodie.be.
    Er volgt dan een eerste (gratis en vrijblijvend) verkennend gesprek waarin je je verwachtingen en motieven voor het volgen van dit traject kan bespreken. Tijdens dit gesprek wordt afgesproken wanneer en hoe de spirituele begeleiding (eventueel) kan starten. Ze verloopt verder op jouw maat. Voor het traject zelf moet je tussen de 15 en 20 weken uittrekken, die liefst zoveel mogelijk aaneen sluiten.
  • Waar? De gesprekken gaan door bij De Grondmelodie vzw, Kriekenboslaan 44, 3001 Heverlee. (Voor de bereikbaarheid met het openbaar vervoer: zie contact.)
  • Prijs? 250 euro voor het ganse traject. Deze prijs geldt enkel voor scholieren en studenten tot 25 jaar. In deze prijs is inbegrepen: het boek ‘Alles voor allen’ van Huub Oosterhuis, eventueel bijkomend meditatief materiaal, en de begeleiding van het ganse traject (10 gesprekken van een uur).
    Het integrale bedrag wordt betaald bij de start van het traject. Voor eventuele bijkomende gesprekken betaal je 25 euro per uur.


In deze nieuwe catechismus probeert Huub Oosterhuis aan de hand van het 'Grote Verhaal' van de joodse en van de 'messiaanse' ('oerchristelijke') traditie antwoorden te vinden op de eeuwige vragen van vandaag.

©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be