Loading...
» Terug naar aanbod

Tussen zon en maan - wat verlieservaringen ons leren en met ons doenTussen zon en maan is een praatgezelschapsspel dat ontwikkeld is door de Nederlandse theologe Christa Anbeek. Zij schreef met ‘Berg van de ziel’, ‘Overlevingskunst’, ‘Aan de heidenen overgeleverd’ en ‘Voor Joseph en zijn broer’ vier razend interessante boeken. Het grote thema van haar werk is: hoe kunnen mensen omgaan met verlieservaringen en met de kwetsbaarheid van het leven? Als vrijdenker zoekt Anbeek antwoorden op deze vragen in de grote religieuze en filosofische tradities. Zij beproeft deze tradities op hun betekenis voor het concrete dagelijkse leven van mensen. Een bijzonder inspirerende vrouw voor wie met verlies te maken heeft!

In het dialoogspel Tussen zon en maan ga je samen met je reisgenoten op zoek naar wat er echt toe doet te midden van verlies (van allerlei aard: verlies van een geliefde, een job, gezondheid, ...), verbijstering en chaos. In die ervaringen wordt immers zichtbaar hoe fragiel, vluchtig, vergankelijk én kostbaar het leven is. Samen met anderen verken je wat die ontregelende ervaringen jou hebben geleerd. We vertrekken in het spel vanuit het delen van eigen ervaringen en verkennen er dan diverse facetten van.

Tussen zon en maan is bedoeld voor mensen die ingrijpende ervaringen hebben meegemaakt maar er al met een zekere afstand kunnen naar kijken. Het is dus geen rouw- of lotgenotengroep voor mensen die recent verlies willen verwerken.

Thema’s van de samenkomsten
1: Kennismaking met elkaar – inleiding op het spel (uitleg spelregels en opdrachten)
2: Van waarde zijn: wat toonde zich tijdens of na jouw ervaring als van ultiem belang?
3: Geborgen zijn: wat is in het licht van jouw ervaring jouw plek waar je thuis bent/komt?
4: Mens zijn: wat laten contrastervaringen zien van ons mens-zijn? In hoeverre zijn wij uniek, zelfstandig, verbonden, afhankelijk, vrij, verantwoordelijk?
5: De kanteling: bestaat er zoiets als verzoening met wat je overkomen is?
6: Geïnspireerd zijn: wat maakt dat we het volhouden? Wat geeft troost en energie?
7: Onderweg zijn: wat is, in het licht van jouw ervaring, je hoop en verlangen?
8: Samen zijn: wat brengt het delen van kwetsbaarheid teweeg?


Datums van samenkomsten: nog te bepalen
Uiterste datum van inschrijven: nog te bepalen
Locatie: Labora @ Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven.
Min. aantal deelnemers: 5; max. aantal: 7
Kostprijs: 180 euro (syllabus, begeleiding, koffie/thee en koekjes)
Info of inschrijven? renilde.vos@degrondmelodie.be – 0476 70 69 58

Wil je deze praatgroep graag voor jou en je vrienden/kennissen/collega’s op touw zetten? Kijk dan wat onze Tupperware-formule inhoudt!

Annuleringsvoorwaarden
  • Annulering door de vzw: als een initiatief onvoorzien niet kan doorgaan, krijgt de deelnemer hiervan bericht en wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.
  • Annulering van een inschrijving door de deelnemer: tot 14 dagen vóór het initiatief kost dit de helft van de kostprijs; nadien wordt het ganse bedrag aangerekend.Tijdens mijn lezingen in het land vraag ik mensen naar hoe zij ooit opnieuw begonnen. Een man vertelt dat zijn vrouw overleden is. Zij was de sociale, degene die de vriendschappen onderhield, zorgde dat het gezellig was. Hij was altijd druk met zijn werk. Na haar dood merkte hij dat hij eenzaam aan het worden was. Totdat hij haar taken op zich begon te nemen. Tijd nemen om vrienden te bellen, afspraken te maken, eten te koken. ‘Iets van haar is nu in mij geboren’, zegt hij. Hij vindt het wonderlijk dat wat ruim zestig jaar in hem geslapen heeft toch wakker kan worden. .Christa Anbeek, Berg van de ziel, p. 113. 


©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be