Loading...
» Terug naar aanbod

Een groepsbegeleid traject voor het onderwijs

Individuele oefeningen met groepssamenkomsten om te oefenen en uit te wisselen

Er leeft in onze samenleving bij heel wat mensen, ouderen maar ook jongeren, onmiskenbaar een verlangen naar een 'ander' leven. Een leven dat aansluit bij wat men ten diepste verlangt, een leven waarin authenticiteit en verbondenheid de grondtoon uitmaken. Oefeningen en inspiratie voor zo'n op de grondmelodie getoonzet leven vindt men in alle grote religieuze tradities. Al die tradities zijn 'zoekontwerpen', die een voorstelling in zich dragen van waar én hoe geluk en vol leven te vinden zijn. In alle grote religieuze tradities zijn ook methoden en hulpmiddelen voorhanden om de spirituele zoektocht naar een echter en dieper leven aan te vatten. Spirituele begeleiding is zo'n hulpmiddel.

In een proces van spirituele begeleiding gaat men aan de hand van allerhande meditatieve oefeningen op zoek naar de eigen levensweg en naar de grondmelodie die deze levensweg draagt. De spiritueel begeleider reikt de oefeningen aan en gaat als reisgezel mee op tocht.

Op zoek naar de grondmelodie biedt zo'n traject aan. Aan de hand van meditatieve oefeningen verkennen we ons innerlijke leven in de hoop dat deze verkenning weldadig mag zijn voor ons eigen leven en vrucht zal dragen voor onze omgang met anderen in ons persoonlijk en professionele leven. Inhoudelijk inspireren we ons op de christelijke traditie, maar ook wijsheden uit andere tradities (soefisme, boeddhisme, ...) komen aan bod.

Vaak ondernemen mensen een dergelijke spirituele queeste op zichzelf, samen met een begeleider. Maar misschien leeft er in jouw team wel het verlangen om rond dit existentiële zoeken uit te wisselen met anderen. Samen een verdiepend traject gaan kan deugddoend zijn voor elke afzonderlijke deelnemer. Tegelijk kan het ook kans bieden om een begeester(en)d team te laten groeien dat voor de school alleen maar een meerwaarde kan zijn. Dit initiatief wil inhaken op dat verlangen en er ruimte voor bieden


Concreet

Dit begeleidingstraject loopt (in de tijd) over 22 weken. Het heeft een individuele en een groepscomponent.

Wie deelneemt, wordt uitgenodigd om thuis met het aangereikte materiaal te mediteren. Dat vraagt ongeveer een half uurtje per dag. Om de twee weken komen we samen om rond de opgedane ervaringen uit te wisselen. Zo'n samenkomst verloopt telkens volgens een geëigend patroon. We starten met een meditatief moment. Daarna nemen we ruim de tijd om op een open en niet-oordelende manier naar elkaars ervaringen te luisteren. Tot slot word je geïnitieerd in de meditatieve oefeningen van de volgende weken. Na 11 sessies wordt het traject afgesloten.

Enkele meditatieve vaardigheden waarin je geïnitieerd wordt, zijn: aandachtig leren zijn, aanwezig leren zijn, leren stoppen, leren verbeelden, met beelden/verbeelding leren mediteren, beschouwend leren zijn, leren onderscheiden, ... Inhoudelijk wordt er gefocust op het ervaren, verhelderen, verdiepen en verinnerlijken van enkele fundamentele gemoedsbewegingen en (christelijke) werkelijkheidservaringen: verlangen - gedragen (zijn) - aanvaard (zijn) - in- en omkeren - er zijn - levende liefde - chaos en orde - passie en compassie - overgave.


Alternatief: Op zoek naar de grondmelodie - Light

Op vraag van een team kan een light-versie van het traject worden aangeboden. Het team doorloopt dan hetzelfde traject maar de individuele oefeningen thuis vallen weg. Tijdens elke samenkomst wordt gefocust op een van de boven genoemde thema's. Een sessie bestaat uit een introductie in het thema, een uitgebreide (individuele) meditatieve oefening rond het thema en uitwisseling in groep.


Praktisch

Dit spiritueel traject wordt op vraag van teams georganiseerd. Wanneer je interesse hebt, contacteer je Renilde via renilde.vos@degrondmelodie.be. We maken dan een afspraak om na te gaan wat de specifieke noden en verlangens zijn, om data te bepalen en een locatie vast te leggen.

Minimum aantal deelnemers per traject: 10; maximum: 15.

Duur van één sessie: 2 - 2,5u (afhankelijk van het aantal deelnemers).

Prijs: 200 euro per deelnemer + vervoersonkosten. Inbegrepen in deze prijs: voorbereiding, begeleiding van het ganse traject, werkmateriaal voor de deelnemers (werkboek 'Op zoek naar de grondmelodie' en bijbehorende CD).

Het individueel begeleidingstraject is uitgeschreven in een boek: Renilde Vos, Op zoek naar de grondmelodie. Een individueel traject voor zinzoekers, Leuven, Acco, 179p. U kan het bestellen bij de auteur en betaalt 17 euro (exclusief verzendingskosten).©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be