Loading...

VOOR PROFESSIONALS

Er zijn, zo wordt wel eens gezegd, drie pijlers waar een mensenleven op gebouwd is: je persoonlijke relaties (je partner, gezin, familie, vrienden), je (t)huis en je job. We leven in een tijd waarin zeker ook de laatste pijler maatschappelijk gezien in transitie is. We moeten met zijn allen langer werken en zijn daar vaak ook toe bereid wanneer onze job bijdraagt tot de betekenisverlening van ons leven – en dit van bij de start tot het einde van onze carrière. Precies die betekenisverlening staat vandaag onder druk door de ideologie die de organisatie van de arbeid inspireert. Doorgeschoten efficiëntiedenken, controledwang, instrumentalisering, 'vermanaging', juridisering en flexibilisering haalt de zinbeleving onderuit.

Professionals uit de ‘zachte’ sectoren zijn, misschien méér dan anderen, gevoelig voor deze voortdurende spanningsboog. Velen van hen zetten enorm in op zinverlening en beleven hun job nog als een ‘roeping’. Ze willen in het leven van mensen een verschil maken: professionals uit het onderwijs door jongeren niet alleen te begeleiden in hun leerproces maar door hen ook te willen inspireren en hen als mens te laten groeien; zorgverleners door de bij uitstek meest kwetsbaren in de samenleving zorgend, zorgzaam en ondersteunend nabij te willen zijn. Bezield werken en bezield blijven in deze context vraagt om zelfzorg, ook op het spirituele vlak. Om als persoon én als professional geïnspireerd te blijven, om inspirerend te zijn, om het uit te houden. Verlang je naar innerlijke verdieping en spirituele herbronning, alleen of samen met collega’s? Dan vind je hier beslist iets dat je aanspreekt.Voor het onderwijs

Voor de zorgsector

©De Grondmelodie vzw - www.degrondmelodie.be